Vad vi gör - ett urval av våra kompetenser

Marknadsföring

Vi genomför inspirationsföreläsningar, kurser och konsultation inom marknadsföring. 

 • Strategisk marknadsföring
 • Internationell marknadsföring
 • Varumärkesutveckling
 • Marknadskommunikation och kampanjer
 • Digital marknadsföring och sociala medier
 • Ditt personliga varumärke

Konceptutveckling inom besöksnäringen

Besöksnäringen växer och då krävs attraktiva turism-produkter och koncept för att få de potentiella besökarnas uppmärksamhet. Vi erbjuder föreläsningsinsatser, kurser, workshops och konsultation som garanterat ger din verksamhet eller utbildning nya perspektiv.

 • Branschkunskap
 • Koncept- och produktutveckling
 • Plats- och destinationsutveckling
 • Distributionskanaler
 • Platsmarknadsföring och destinationsvarumärken

Projektledning

Vi erbjuder också kurser i projektledning, både traditionell och agil. Du kan också kontakta oss om ni behöver hjälp att planera eller utföra ett projekt.

 • Projektmodell
 • Projektmetodik
 • Ledarskap
 • Digitala verktyg

Idé, kreativitet och innovation

Att vara kreativ är inte en gåva utan ett sätt att arbeta på. Oavsett vad vi gör idag så kommer kreativitet in som ett arbetsverktyg som kan skapa stort värde. Vi erbjuder föreläsningar och workshops kopplat till detta ämnesområde.

 • Metoder för idéarbete
 • Kreativitet - bryt mönster
 • Innovation - från idé till affärsmodell

Något som låter intressant?